Tjänster

Utbildning och Kunskap

Novacore AB är ett företag som har lång erfarenhet inom rostskyddsbranschen. Vi var en av de första tillverkarna av rostskyddspapper i Sverige. Kunskap och utveckling är två ledord som utgör Novacores grundstenar. Vi anpassar våra produkter efter kundens önskemål, därför tycker vi det är viktigt att utvecklas med våra kunder för att göra rostskyddet så effektivt som möjligt.

Kunskap om rostangrepp kan göra att våra kunder får mer kännedom om varför rost skapas och vad som kan göras för att förebygga angreppen. Därför erbjuder vi utbildningar i korrosionsskydd, hur ni kan skydda er produkt på bästa sätt.

Vi har även en klimatkammare där vi kan erbjuda att testa er produkt med olika rostskyddsemballage för att hitta det mest funktionella emballaget, för just er produkt. Med vår erfarenhet och den ansenliga kunskap som vi besitter, är vi idag ett av de ledande högteknologiska företagen inom rostskyddspapper i Sverige.

Klimatkammare

Om ni är osäkra på vilket emballage som passar er produkt bäst kan vi jämföra de olika emballagen i våra olika klimatkammare. Där kan ni prova ert emballage innan ni skickar det till era kunder och på så sätt få en visshet om emballagets kvalitet och funktion. Med vår klimatkammare kan vi simulera olika klimat, som er produkt blir utsatt för under lagring och transport. Vi kan frambringa torr och fuktig luft, från 30 – 100 RH. Även temperaturer mellan -25°C upp till +40°C skapas.

Rostskyddsutbildning

Våra produkter förhindrar korrosion från att uppstå. Genom att använda våra produkter ger ni ett verkningsfullt skydd mot korrosionsangrepp, men för att få det optimala skyddet mot rostangrepp krävs kunskap.

Genom att använda våra produkter felaktigt, eller inte ha tillräcklig kunskap om hur korrosion bildas, kan våra produkter inte ge ett rättvist resultat. Med att besitta grundkunskaper om hur våra produkter fungerar och om hur rostangrepp uppstår kan ni aktivt arbeta för en rostfri produkt.

Vi erbjuder en grundläggande rostskyddsutbildning där ni lär er hur ni ska hantera våra produkter och vad ni ska tänka på vid paketering. Kunskap om vad som kan påverka ett rostangrepp (exempelvis luftfuktighet och temperaturens inverkan) är nyttig att ha en djupare kunskap om, för att förstå hur era produkter skall kunna få ett effektivt skydd som möjligt. Genom att ge er en djupare kunskap och förståelse om korrosion, kan det förebygga korrosionsangrepp. Utbildningen är på 3 timmar.